NL | EN | DE
Voor iedere ligbox- of voerligboxstal kunnen wij voor u een kwalitatief hoogwaardige en doelmatige mestafvoerinstallatie op maat leveren en monteren.

Voordelen van een mestafvoerinstallatie zijn:
geen mestopslag in de stal (beter stalklimaat)mixen van mest buiten de stalde mogelijkheid tot gescheiden mestopslag
De mestrobot
De mestrobot schuift op eigen kracht door de stal. Met een dagelijkse laadtijd van 6 tot 8 uur is de robot in staat om 16 tot 18 uur te schuiven met een aandrijving op beide wielen met ieder een eigen motor. De mestrobot is eenvoudig te installeren. Na het aanbrengen van enige geleidingsprofielen en instellen van looptijden kan de robot zijn route door de stal maken.