NL | EN | DE
In de klauwenwasstraat loopt de koe over het rooster van de wasstraat, waar in het eerste deel van de wasstraat de reiniging plaatsvindt. De klauw wordt door middel van meerdere nozzles afgespoeld. Het water in dit deel van de wasstraat wordt omgepompt, opgefrist en gefilterd. Vervolgens betreedt de koe het tweede deel van de wasstraat waar de klauw wordt gedesinfecteerd.