NL | EN | DE
Jacotech bv kan u een compleet voedersysteem aanbieden van silo, transportleidingen en vijzels voor alle landbouwintensieve veehouderijbedrijven. Voor pluimveestallen is het mogelijk een voer- en drinkpan van Landmeco aan te bieden.