NL | EN | DE
Jacotech is uw partner voor duurzame warmtetechniek. Wij ontwerpen, bouwen en onderhouden totaaloplossingen om uw woning, kantoor of stal te verwarmen of te koelen. Wij combineren hierbij hedendaagse technologie van zonnepanelen en warmtepompen met onze ruime ervaring als industrieel installateur en kennis van grondboringen.

Zo is voorconditioneren van de inkomende lucht een must voor bijvoorbeeld een gezond stalklimaat. De veranderende welzijnsnormen en het terugdringen van het antibioticagebruik stellen hoge eisen aan het leefklimaat van de dieren. Tevens is het in het belang van het bedrijfsresultaat dat risico’s, zoals tocht en hittestress tot een minimum beperkt worden. Daarom past Jacotech een warmtewisselaar toe. Deze verwarmt of koelt de inkomende lucht, waardoor de extremen van het buitenklimaat afgevlakt worden. Dit resulteert in een optimaal stalklimaat. De energie ten behoeve van deze water-luchtwarmtewisselaar wordt opgewekt door een externe energiebron, zoals een grondwaterput. Het stroomverbruik van de pomp wordt gecompenseerd met geïnstalleerde zonnepanelen op de stal.

Wij passen deze techniek ook toe voor het conditioneren van uw kantoor of particuliere woning.