NL | EN | DE
Recycling van restproducten en afval wordt steeds belangrijker. Om een scheiding te maken tussen verschillende restproducten wordt veelal gebruik gemaakt van water. Behalve dat water een rol speelt in het wasproces, wordt water ook gebruik als transportmedium.

Zeefbocht
Een zeefbocht is een statische scheidingsinstallatie, die vaste delen uit (afval)water kan scheiden. De doorlaat kan worden gevarieerd, waardoor aan alle wensen voldaan kan worden. Door het aanpassen van de breedte kan de benodigde capaciteit worden gehaald. En door de gevarieerde doorlaat kan de zeefbocht worden ingezet in zeer diverse processen.

Trommelzeef
De trommelzeef is, net zoals de zeefbocht, een scheidingsinstallatie om vaste delen uit water of afvalwater te verwijderen. De trommelzeef bestaat uit een roterende trommel die voorzien is van een bespanning op maat. Doordat de lengte en de diameter van de trommel gevarieerd kunnen worden, is de trommelzeef geschikt voor het verwerken van grote hoeveelheden. De trommelzeef kan worden voorzien van een ge´ntegreerde reiniging waardoor de continu´teit van het scheidingsproces gewaarborgd wordt.