NL | EN | DE
Mest kan worden gescheiden in een dikke en een dunne fractie. Afhankelijk van de mestsamenstelling en het gewenste resultaat, kan een keuze worden gemaakt om met of zonder hulpchemicaliŽn te gaan werken.

HulpchemicaliŽn
Afhankelijk van de mestkwaliteit, dient er een coagulant en/of flocculant gedoseerd te worden, om het gewenste resultaat te bereiken. Behalve de verwijdering van de zwevende stoffen, is het mogelijk om door middel van het doseren van hulpchemicaliŽn, de fosfaatconcentratie in de dunne fractie te reduceren tot een minimale waarde. Voor de verwijdering van de zwevende stof is het doseren van een polymeer (flocculant) noodzakelijk.

Polymeersystemen
Het rendement van een scheidingsinstallatie is afhankelijk van een juiste aanmaakconcentratie, de doseerverhouding en de inmenging van het polymeer.

Jacotech Scheidingstechniek bv heeft een eigen productielijn ontwikkeld om met minimale kosten een maximaal resultaat te bewerkstelligen:

Polymeeraanmaak- en doseerinstallatie:
De meest voorkomende problemen met scheidingsinstallaties ontstaan door het onjuist aanmaken van het polymeer. Dit resulteert in een hoog polymeerverbruik en een verlaging van het rendement van de scheidingsinstallatie, waardoor de kosten onnodig hoog oplopen. Met de polymeeraanmaak- en doseerinstallatie van Jacotech Scheidingstechniek bv bent u gegarandeerd van een goede polymeeraanmaak en kunnen de kosten tot een minimum gereduceerd worden. Wij leveren systemen op basis van poederpolymeer en vloeibare polymeer in emulsie/suspensie.

Dynamische mixer:
Onze zelfontworpen dynamische mixer zorgt voor een correcte menging van de polymeeroplossing en het slib. Door de dynamische mixer kunt u de polymeeroplossing geconcentreerder aanmaken, waardoor er minder water wordt toegevoegd. Omdat de mengintensiteit nauwkeurig kan worden ingesteld, bent u gegarandeerd van een optimale menging tussen mest en polymeer. Hierdoor worden de kosten tot een minimum beperkt en uw scheidingsinstallatie kan zo optimaal functioneren. U bent gegarandeerd van een juiste dosering met minimale kosten.