NL | EN | DE
Jacotech Scheidingstechniek bv biedt veelzijdige oplossingen op het gebied van waterzuivering.

Wij bouwen en leveren installaties, zodat afvalwater gescheiden kan worden in slib en water, om het vervolgens verder te zuiveren tot schoon water. Het overgebleven schone water kan worden geloosd of in het proces worden hergebruikt. Dit met als doel loosbaar water te produceren.

Jacotech Scheidingstechniek bv kan oplossingen bieden door gebruik te maken van de volgende technieken:
slibindikking, gravitair en mechanischslibontwatering, mechanischbiologische waterzuivering, aeroob en anaeroobmembraanfiltratietechnieken, microfiltratie, ultrafiltratie en omgekeerde osmosepolymeersystemen
Jacotech Scheidingstechniek bv heeft een eigen serviceteam voor onderhoud en service aan deze waterzuiveringsapparatuur.