NL | EN | DE
Onze biologische waterzuiveringsinstallatie is een membraanbioreactor, bestaande uit een aeroob gedeelte en anoxisch gedeelte, waarbij het gezuiverde water middels membraanfiltratie vrijkomt.

De organische vervuiling en de nutriŽnten (N en P) worden in een bioreactor door middel van bacteriŽn maximaal omgezet. Doordat membraanfiltratie wordt toegepast bevat het vrijgekomen water alleen nog de opgeloste zouten (voornamelijk kali). Afhankelijk van de lozingseisen kan dit biologisch behandelde water via de rioolwaterzuivering of het oppervlaktewater worden geloosd. Indien lozing op het riool of het oppervlaktewater niet mogelijk is, dient er een nabewerking met omgekeerde osmose plaats te vinden.