NL | EN | DE
De bandindikker is een machine die bestaat uit een eindeloos zeefdoek, waarop het te behandelen product op gravitaire wijze wordt gescheiden in een dikke fractie en een dunne fractie.

Jacotech Scheidingstechniek bv levert u een volledig uitgeruste en geautomatiseerde machine. De bandindikker kan worden voorzien van verschillende beveiligingen, waardoor deze zonder toezicht 24/7 kan werken.

Met de bandindikker kunnen waterige stromen (0.3 8 % drogestof) worden behandeld.
Het eindresultaat is een waterstroom met een minimale zwevende stofconcentratie en een dikke fractie met een drogestofconcentratie van 6 15%, afhankelijk van het te verwerken slib.