NL | EN | DE
De zeefbandpers is een machine die is opgebouwd uit een aantal walsen waar twee zeefdoeken over geleid worden. De eerste stap is de gravitaire voorontwatering. Bij de geconditioneerde slib wordt circa 40 tot 50% van het totaal vrijkomende water, tijdens de gravitaire voorontwatering afgevoerd. Het vrijkomende filtraatwater is dan nagenoeg vrij van zwevende bestanddelen.

In de tweede stap komen de beide zeefdoeken op elkaar te liggen. De tussen de zeefdoeken opgesloten slib wordt middels een lage- en hogedrukzone verder ontwaterd.

Met eindresultaten die liggen tussen de 20-40% aan drogestof, afhankelijk van het soort slib, is de Jacotech zeefbandpers een uitstekende machine.

Het ontwateringsproces met een zeefbandpers kenmerkt zich door een laag energieverbruik en een minimaal verbruik aan chemicaliŽn. Doordat de machine is opgebouwd uit zeer langzaam draaiende componenten worden de onderhoudskosten tot een minimum beperkt.
De eenvoudige bediening en goede visuele controle op het scheidingproces maakt de zeefbandpers gemakkelijk in het gebruik. Bovendien is het ontwateringsproces met een zeefbandpers volledig te automatiseren, waardoor deze zeefbandpers zonder toezicht 24/7 kan werken.