Het technisch proces van bronboren

Onlangs hebben we in een nieuwe bronboor geïnvesteerd om in uw regio een goede grondboring te kunnen uitvoeren. De nieuwe grondboormachine voldoet aan alle eisen die zijn gesteld aan de van toepassing zijnde BRL2100 normering voor het boren van bronnen.

Hoe verloopt het technisch proces van bronboren?

Bij de boringen gaan we uit van de volgende technieken:

  1. Middels een Avegaar boor boren we een gat van zo’n 2 meter met een boordiameter van  178 mm.
  2. De boor wordt verwijderd, waarna een boorbuis met daarop een snijkop gemonteerd in hetzelfde gat wordt geplaatst.
  3. Vervolgens wordt in de boorbuis met een Avegaar boor weer dieper geboord. Door om en om de boorbuis te verlengen en de Avegaar boor te verlengen kan zo dieper worden geboord.
  4. Op enig moment kan de Avegaar boor moeilijker werken, omdat de grond specifieke eigenschappen heeft. Dan wordt overgegaan naar het pulsboren, waarbij nog dieper grond kan worden verwijderd of de bron op de bodem goed kan worden afgewerkt.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via verkoop@jacotech.nl of bel ons via 0495-563 030.